اعضای هیات علمی

امیر مانیان

امیر مانیان،

استاد
دانشکده مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات
شماره تماس : 61117619
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 513
صفحه رخ نما
Scopus
  • 61 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
Google Scholar
  • 485 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۹

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت

1367 ← 1373

M.S ، دانشگاه تربیت مدرس ، مدیریت صنعتی

1363 ← 1366

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مدیریت بازرگانی

1354 ← 1359

فعالیت های علمی