اعضای هیات علمی

عالیه کاظمی

عالیه کاظمی،

دانشیار
  • نماینده دانشکده مدیریت در شورای هماهنگی فعالیت های پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در بخش آب
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
شماره تماس : 61117771
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 409
صفحه رخ نما
Scopus
  • 210 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹
Google Scholar
  • 562 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۲

پروفایل

  • معاون گروه مدیریت صنعتی 1396←1398
  • معاون گروه مدیریت صنعتی 1394←1396
  • نماینده دانشکده مدیریت در شورای هماهنگی فعالیت های پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در بخش آب 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت تحقیق در عملیات

1384 ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

1381 ←

B.S ، دانشگاه اصفهان ، مدیریت صنعتی

1377 ←

فعالیت های علمی