اعضای هیات علمی

عالیه کاظمی

عالیه کاظمی،

دانشیار
  • ، نماینده دانشکده مدیریت در شورای هماهنگی فعالیت های پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در بخش آب
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
شماره تماس : 61117771
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 409
صفحه رخ نما
Scopus
  • 118 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • 336 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۸

پروفایل

  • ، معاون گروه مدیریت صنعتی 1396←1398
  • ، معاون گروه مدیریت صنعتی 1394←1396
  • ، نماینده دانشکده مدیریت در شورای هماهنگی فعالیت های پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در بخش آب 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت تحقیق در عملیات

1384 ← 1390

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

1381 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه اصفهان ، مدیریت صنعتی

1377 ← 1381

فعالیت های علمی