اعضای هیات علمی

علی حیدری

علی حیدری،

استادیار
 • عضو کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری شورایعالی انقلاب فرهنگی
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117757
اتاق : ۴۱۷ ساختمان امام رضا (ع)
صفحه رخ نما
Scopus
 • 36 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۹
Google Scholar
 • 83 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

پروفایل

 • عضو کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری شورایعالی انقلاب فرهنگی 1395←…
 • رئیس مرکز پژوهش های کاربردی مدیریت 1394←1396
 • عضو کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری شورایعالی انقلاب فرهنگی 1393←1395
 • مدیر گروه MBA 1392←1394
 • رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 1391←1392
 • سرپرست صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 1390←1391

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی