اعضای هیات علمی

علی حیدری

علی حیدری،

استادیار
 • ، عضو کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری شورایعالی انقلاب فرهنگی
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117757
اتاق : ۴۱۷ ساختمان امام رضا (ع)
صفحه رخ نما
Scopus
 • 31 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۸
Google Scholar
 • 63 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

پروفایل

 • ، عضو کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری شورایعالی انقلاب فرهنگی 1395←…
 • ، رئیس مرکز پژوهش های کاربردی مدیریت 1394←1396
 • ، عضو کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری شورایعالی انقلاب فرهنگی 1393←1395
 • ، مدیر گروه MBA 1392←1394
 • ، رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 1391←1392
 • ، سرپرست صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 1390←1391

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی