اعضای هیات علمی

علی ابراهیمی کردلر

علی ابراهیمی کردلر،

دانشیار
دانشکده مدیریت
حسابداری و حسابرسی
شماره تماس : 61117774
اتاق : ساختمان امام رضا - 523
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 33 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، حسابداری

1377 ← 1384

کارشناسی ارشد ، تهران ، حسابداری

1375 ← 1377

کارشناسی ، صنعت نفت ، حسابداری

1371 ← 1375

فعالیت های علمی