فایل درسی اساتید

دکتر عیوضلو
دکتر عیوضلو
فایلهای درسی دکتر رضا عیوضلو ترم اول - سال تحصیلی 1400 - 1399 اسلایدهای درس نهادهای پولی و مالی (فصلهای یک تا شش)
دکتر مشایخی
دکتر مشایخی
فایلهای درسی دکتر بیتا مشایخی طرح درس و فایلهای درسی ترم اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ مجموعه پاورپوینتهای فارسی کتاب حسابداری برای مدیران مجموعه پاورپوینتهای انگلیسی کتاب حسابداری برای مدیران طرح...