فرایند آموزشی- مقطع کارشناسی

عنوان تاریخ تغییر یافته تعداد مشاهده
مراحل فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ۱۳۹۸/۱۱/۱ 19203

فرایند آموزشی- مجازی

عنوان تاریخ تغییر یافته تعداد مشاهده
4- مراحل فارغ التحصیلی دانشجویان دوره آموزشهای الکترونیکی (مجازی) ۱۳۹۸/۱۱/۱ 12860