رئیس دانشکده مدیریت

سهرابی- بابک

سهرابی- بابک


{name=name, data=بابک, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  سهرابی
 نام:  بابک
 سمت:  عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده
 تحصیلات:  دکترا- استاد تمام
 تلفن:  61117630
 ایمیل:  bsohrabi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه اول- اتاق ریاست

لینک دسترسی به رزومه استاد


معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

مشایخی- بیتا

مشایخی- بیتا


{name=name, data=بیتا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  مشایخی
 نام:  بیتا
 سمت:  معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات:  دکترا- دانشیار
 تلفن:  61117645
 ایمیل:  mashaykhi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا

لینک دسترسی به رزومه استاد


معاون پژوهشی و فناوری

روحانی- سعید

روحانی- سعید


{name=name, data=سعید, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  روحانی
 نام:  سعید
 سمت:  عضو هیأت علمی و معاون پژوهشی دانشکده
 تحصیلات:  دکترا- استادیار
 تلفن:  61117644
 ایمیل:  srouhani@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا

لینک دسترسی به رزومه استاد


معاون اجرایی و دانشجویی

کرمی- غلامرضا

کرمی- غلامرضا


{name=name, data=غلامرضا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  کرمی
 نام:  غلامرضا
 سمت:  عضو هیأت علمی و معاون اجرایی و دانشجویی
 تحصیلات:  دکترا- دانشیار
 تلفن:  61117644
 ایمیل:  ghkarami@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا

لینک دسترسی به رزومه استاد


مشاور امور بین الملل

انصاری- منوچهر

انصاری- منوچهر


{name=name, data=منوچهر, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  انصاری
 نام:  منوچهر
 سمت:  مشاور روابط بین الملل
 تحصیلات:  دکترا- دانشیار
 تلفن:  61117699
 ایمیل:  mansari@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اساتید- طبقه بالا

لینک دسترسی به رزومه استاد