اعضای هیات علمی

منصور مومنی

منصور مومنی،

استاد
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
شماره تماس : 61117658
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 25
صفحه رخ نما
Scopus
  • 16 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۲۶

پایان نامه ها و رساله ها