معرفی گروه مدیریت دولتی

معرفی گروه:

گروه مدیریت دولتی که در گذشته به سبب قدمت این رشته به‌عنوان اداره امور عمومی شناخته می‌شد، قدیمی‌ترین گروه در رشته‌های مدیریت به‌شمار می‌آید و از آغاز تأسیس توسعه علوم اداری در ایران این رشته نیز در دانشکده حقوق دانشگاه تهران ارائه می‌شد. در فاصله سال‌های 1333 الی 1341 به سبب ایجاد رشته‌های مختلف علوم اداری، این گروه، از رشته علوم سیاسی جدا شده و از سال 1441 تا به حال به‌طور مستقل در دانشکده مدیریت که تا سال 1374 نیز دانشکده علوم اداری و بازرگانی نامیده می‌شد، ارائه شده است.

اگر نظام تصمیم‌گیری کشور را شامل سه بخش نظام سیاسی، نظام اداری و بخش خصوصی به‌شمار بیاوریم، مدیریت دولتی عهده دار اجرای خط‌مشی‌هایی است که در نظام سیاسی تعیین شده و سپس مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. مدیریت دولتی واسطه نظام سیاسی و بخش خصوصی نیز به‌شمار می‌آید؛ از این رو، موفقیت نظام سیاسی و بخش خصوصی کشور در گرو اجرای موفق خط‌مشی‌ها و توانمندی‌ نظام اداری یا مدیریت دولتی است.

گروه مدیریت دولتی اکنون در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد که این دانشجویان در رشته‌های زیر می‌توانند مشغول به تحصیل شوند:

 • در مقطع کارشناسی: رشته مدیریت دولتی
 • در مقطع کارشناسی ارشد:

الف) رشته مدیریت دولتی با هفت گرایش:

 1. توسعه منابع انسانی
 2. طراحی سازمان‌های دولتی
 3. بودجه و مالیه عمومی
 4. خط‌مشی گذاری عمومی
 5. مدیریت تحول
 6. مدیریت رفتار سازمانی
 7. مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی

 ب) رشته مدیریت امور شهری

 • در مقطع دکتری:
 1. تصمیم گیری و خط‌مشی گذاری عمومی
 2. مدیریت منابع انسانی
 3. رفتار سازمانی
 4. مدیریت توسعه

معرفی رشته:

 مدیریت دولتی به عنوان یک رشته آکادمیک سال های متمادی در حال تغییر و تحول بوده است. امروزه نمونه های زیادی در حوزه دانشکده مستقل مدیریت دولتی در دانشگاه ها وجود دارند. پیشینه علمی مدیریت دولتی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم هنوز در حال تغییر و تحول است و نتوانسته است بر بیماری دوران طفولیت خود غلبه کند. در مقابل، اختلافات درباره هویت رشته مدیریت دولتی در طول این سال ها افزایش و تشدید یافته است. در طول چند دهه اخیر، آسیب شناسی مدیریت دولتی در اواخر دهه 1960 توسط والدو به عنوان یک علم در شکل گیری مبارزه با بحران کشنده هویت تغییر زیادی نکرده است. همچنین اندیشمندان دیگر تاکید می کنند که مدیریت دولتی مدرن به طور فزاینده ای هم در علم و هم در حرفه فاقد اعتماد به نفس است. این فقدان در شیوه های متفاوتی تجلی می یابد که مهمترین آن به دلیل ناتوانی در هدایت دولت ها از طریق جریان تغییر خط مشی گذاری عمومی است. بخش اعظم دانش موجود در رشته مدیریت دولتی از طریق آزمون های اجتماعی، خطاهای خط مشی و یادگیری از آنها در زمینه روش های ارائه بهتر خدمات به شهروندان کسب شده است. در حقیقت، علم به طور بالقوه در جستجوی دانش جدید، ارائه تعاریف بهتری از مشکلات عمومی و اداری مربوطه، به کار گیری روش های حرفه ای مفید و پیچیده و مهمتر از همه هدایت همه منابع قابل دسترس به منظور ارائه پیشنهادات کاربردی و موفقیت آمیز برای افراد حرفه ای است. به عبارتی هدف اولیه علم، تدوین یک چهارچوب نظری جامع در مورد نظام های دولتی شفاف، کارآ، اثربخش و صرفه جو است. چنین هدفی بدون درک جامعی از تنوع، پیچیدگی و میان رشته ای بودن علم مدیریت دولتی حاصل نمی شود.

تاریخچه رشته:

 قابل تامل است در ایران، رشته اداره ابتدا در موسسه علوم اداری ارائه شد. این موسسه در سال 1333 در دانشکده حقوق دانشگاه تهران تشکیل شد، در فاصله 1333 تا 1341 در دانشکده حقوق رشته های متعددی ایجاد شدند و به تدریج رشته علوم اداری از رشته علوم سیاسی جدا شد تا این که در سال 1341 به صورت مستقل در دانشکده علوم اداری و بازرگانی دانشگاه تهران ارائه گردید. از سال 1374 نیز این دانشکده به دانشکده مدیریت تغییر نام داد.

 

اعضای هیات علمی

نمایش 17 نتیجه
از 1
 
محمد ابویی اردکان

محمد ابویی اردکان 

شماره تماس: 61117722
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 35
پست الکترونیکی: 
محمد رضا اسمعیلی گیوی

محمد رضا اسمعیلی گیوی 

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجتبی امیری

مجتبی امیری 

شماره تماس: 61117663
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 24
پست الکترونیکی: 
علی پیران نژاد

علی پیران نژاد 

دانشیار
شماره تماس: 61117782
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 506
پست الکترونیکی: 
علی اصغر پورعزت

علی اصغر پورعزت 

استاد
شماره تماس: 61117665
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 33
پست الکترونیکی: 
محمدسعید تسلیمی

محمدسعید تسلیمی 

استاد
شماره تماس: 61117741
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 55
پست الکترونیکی: 
محمد مهدی ذوالفقارزاده کرمانی

محمد مهدی ذوالفقارزاده کرمانی 

استادیار
شماره تماس: 0216117731
اتاق: ساختمان شمالی، ضلع غربی اتاق 99
پست الکترونیکی: 
طیبه عباسی

طیبه عباسی 

استادیار
شماره تماس: 61117785
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 406
پست الکترونیکی: 
عزت اله عباسیان

عزت اله عباسیان 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
آرین قلی پور

آرین قلی پور 

استاد
شماره تماس: 61117745
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 34
پست الکترونیکی: 
رحمت اله قلی پورسوته

رحمت اله قلی پورسوته 

شماره تماس: 61117605
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 62
پست الکترونیکی: 
ندا محمداسمعیلی

ندا محمداسمعیلی 

استادیار
شماره تماس: 61117745
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید مختاریان پور

مجید مختاریان پور 

استادیار
شماره تماس: 61117796
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 26
پست الکترونیکی: 
سیدمحمد مقیمی

سیدمحمد مقیمی 

شماره تماس: 61117640
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 49
پست الکترونیکی: 
عباس منوریان

عباس منوریان 

استاد
شماره تماس: 61117662
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 46
پست الکترونیکی: 
عباس نرگسیان

عباس نرگسیان 

استادیار
شماره تماس: 61117635
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 505
پست الکترونیکی: 
سیدکمال واعظی

سیدکمال واعظی 

دانشیار
شماره تماس: 02182233921
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 504
پست الکترونیکی: 
نمایش 17 نتیجه
از 1