مسؤول روابط عمومی

{name=name, data=منصور, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  توکلی‌نیا
 نام:  منصور
 سمت:  مسؤول روابط عمومی و مسئول وب‌سایت (فضای مجازی) و دفاعیه‌های آنلاین
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- مدیریت
 تلفن:  61117750
 ایمیل:  mtavakoli@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان الغدیر- همکف- جنب سایت دکترا