راهنمای تلفن‌های دانشکده

 

راهنمایی: با نگهداشتن کلید کنترل Ctrl در صفحه کلید رایانه و سپس زدن دکمه F یعنی (Ctrl+F) امکان جستجو برای شما فراهم می‌آید و می‌توانید با تایپ نام شخص یا واحد سازمانی، فرد مورد نظر را پیدا کنید.

حوزه ریاست

حوزه ریاست

1-

مسئول دفتر

انسیه شکری

61117630

2-

روابط عمومی

انسیه شکری

61117629

3-

نهاد رهبری

حجه الاسلام سید محمدتقی حسین زاده

61117701

3-1-

مدیر اجرایی نهاد رهبری

امیرعلی کتابی

61117701

3-2-

مسئول واحد خواهران نهاد رهبری

مهین نجاتی

61117701

4-

سرپرست دانشجویان شاهد و ایثارگر

دکتر سید ابوالقاسم میرا

61117615

5-

مشاور امور بین الملل

دکتر منوچهر انصاری

61117699

5-1-

کارشناس امور بین الملل + شاهد و ایثارگر

زهرا پهلوان زاده

61117634

حوزه معاونین

 

معاونت اجرایی و دانشجویی
1- مسئول دفتر خسرو صفابخش 61117644
2- رئیس امور اداری و پرسنلی مریم علیپور یگانه 61117752
2-1- دبیر خانه ملیحه رضازاده 61117638
2-2- دبیر خانه پروین عزیز زاده کرکان 61117638
2-3- کارشناس تردد و رفاهی مرضیه بخشی 61117614
3- رئیس امور مالی ربابه ناصری 61117639
3-1- کارشناس مالی مریم حسینعلی پور 61117781
3-2- کارشناس مالی سعید طالبی 61117649
3-3- کارشناس مالی اکرم شریفی 61117649
3-4- کارشناس مالی آموزش خدیجه عصارش 61117740
3-5- کارپرداز نصراله شاهوردی  61117692
3-6- کمک کارپرداز رضا فعالی 61117692
3-7- امین اموال و انباردار سید حسن اسد پور 61117692
3-8- کمک امین اموال و انباردار رسول احمدی 61117622
3-9- نامه رسان حمید حسین زاده 61117622
4- رئیس امور دانشجویی علیرضا غلامی 61117659
4-1- کارشناس وام و تسویه حساب
(صنعتی - علم اطلاعات - MBA - اجرایی)
سهیلا عسکری 61117714
4-2- کارشناس وام و تسویه حساب
(بازرگانی - جهانگردی - رسانه - فناوری اطلاعات - منابع انسانی)
احمدرضا ورناصری 61117730
4-3- کارشناس وام و تسویه حساب
(دولتی - حسابداری - مالی)
زهرا جمالی 61117719
4-4- مسئول تغذیه رضا رضایی 61117668
5- رئیس امور فرهنگی و تربیت بدنی علی نوراله 61117671
5-1- همکاران امور تربیت بدنی ستاتیرا روحانیان  61117608
5-2- همکاران امور تربیت بدنی لیلا محمدی 61117747
6- رئیس امور پشتیبانی و خدمات عمومی حیدر قاسمیان سیاهکلرودی 61117691
6-1- همکاران امور پشتیبانی و خدمات عمومی امیررضا خزایی 61117654
7- مسئول واحد سمعی و بصری مجتبی مزیدی 61117650
       
معاونت پژوهشی
1- مسئول دفتر خسرو صفابخش 61117644
2- رئیس اداره امور فناوری اطلاعات منصور توکلی نیا 61117702
2-1- همکاران اداره فناوری اطلاعات قاسم بشردوست 61117750
2-2- همکاران اداره فناوری اطلاعات حبیب حبیب زاده 61117693
2-3- همکاران اداره فناوری اطلاعات علی حشمتی 61117704
2-4- همکاران اداره فناوری اطلاعات احمد خزائی 61117690
3- رئیس اداره امور پژوهشی دکتر محمد رحیم اسفیدانی 61117779
3-1- کارشناس اداره امور پژوهشی زهرا چمنی 61117755
4- رئیس مرکز پژوهش های کاربردی دکتر مهدی محمدی 61117618
4-1- همکاران مرکز پژوهش ها زهرا فاضلی 61117736
4-2- همکاران مرکز پژوهش ها داود حسینی هاشم زاده 61117677
5- رئیس کتابخانه غلامرضا پنده 61117603
5-1- کارشناس میز امانات و مراجعات غلامرضا پنده 61117678
5-2- کارشناس فهرست نویس امیر حسین ملکی 61117715
5-3- خدمات فنی کتابخانه امیر حسین ملکی 61117627
5-4- کارشناس پایان نامه و مرجع راحله درخشیده 61117679
6- رئیس انتشارات دکتر علیرضا نوروزی 61117637
6-1- همکاران انتشارات رسول خیری 61117637
7- مسئول ارتباط با صنعت و مدرسه اشتغال دکتر فرشته امین 61117739
8- مسئول آزمایشگاه کسب و کار دکتر رزا هندیجانی 61117711
8-1- کارشناس آزمایشگاه معصومه داستانی 61117612
       
معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
1- مسئول دفتر مهدی فلاح 61117645
2- رئیس مرکز آموزش های کاربردی دکتر ایوب محمدیان 61117698
2-1- همکاران مرکز آموزش های کاربردی رویا انصاری 61117720
3- رئیس اداره آموزش دکتر عباس نرگسیان 61117635
3-1- معاون خدمات تحصیلات تکمیلی پانته آ نجفی 61117735-61117732
3-1-1- کارشناس مقطع دکتری سیمین رحیمیان 61117734
3-1-2- کارشناس مقطع دکتری حسین آدوسی 61117643
3-1-3- کارشناس مقطع دکتری و کارشناسی ارشد
(علم اطلاعات + دولتی + سازمان های دولتی)
فروزان آقایی 61117620
3-1-4- کارشناس مقطع کارشناسی ارشد
(بازرگانی + MBA)
مرضیه شهرابی 61117766
3-1-5- کارشناس مقطع کارشناسی ارشد
(صنعتی + فناوری اطلاعات)
فریبا علیزاده 61117765
3-1-6- کارشناس مقطع کارشناسی ارشد
(جهانگردی + منابع انسانی + رسانه + شهری + آینده پژوهشی)
زهره نظامی 61117764
3-1-7- کارشناس مقطع کارشناسی ارشد
(مالی + حسابداری)
اکرم السادات حمیدی 61117620
3-2- رئیس آموزش کارشناسی اسماعیل دلخوش 61117631
3-2-1- کارشناس مقطع کارشناسی
(دولتی + حسابداری + صنعتی)
محمدباقر مالکی 61117706
3-2-2- کارشناس مقطع کارشناسی
(دولتی + حسابداری + صنعتی)
جواد غفاری 61117717
3-2-3- کارشناس مقطع کارشناسی
(دولتی + حسابداری + صنعتی)
مسلم کلانتری 61117768
3-3- آموزش های الکترونیکی سیروس بابایی سیاهکلرودی 61117770-61117761
3-3-1- همکاران مرکز آموزش های الکترونیکی مریم جعفری 61117744
3-3-2- همکاران مرکز آموزش های الکترونیکی عصمت سمیعی 61117798
3-4- سایر کارشناسان    
3-4-1- کارشناس حق التدریس و حق التحقیق شهلا کریمی 61117643
3-4-2- مسئول دفتر گروه های آموزشی اعظم پراینده 61117766
3-4-3- کارشناس استعدادهای درخشان فرشته پراینده 61117718
3-4-4- بایگانی آموزش رسول احمدی 61117622
3-4-5- کارشناس فارغ التحصیلان فاطمه آبدار اصفهانی 61117733
3-4-6- کارشناس فارغ التحصیلان اعظم سرکی 61117733
3-4-7- مسئول کلاس ها سیدرضا قیاسی 61117601
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلفن اساتید
نام خانوادگی نام گروه آموزشی تلفن
آقازاده هاشم مدیریت بازرگانی 61117624
ابراهیمی کردلر علی حسابداری و حسابرسی 61117774
ابویی اردکانی محمد مدیریت دولتی 61117722
استیری مهرداد مدیریت منابع انسانی 61117724
اسمعیلی گیوی محمدرضا علم اطلاعات و دانش شناسی 61117642
اصغری زاده عزت اله مدیریت صنعتی صنعتی 61117655
امیری مجتبی مدیریت دولتی 61117663
امین فرشته مدیریت منابع انسانی 61117684
انصاری منوچهر مدیریت بازرگانی 61117699
باجلان سعید مدیریت مالی و بیمه 61117738
پورابراهیمی محمدرضا مدیریت مالی و بیمه 61117647
پورعزت علی اصغر مطالعات اسلامی 61117665
پیران نژاد علی مدیریت دولتی 61117782
تحریری آرش حسابداری و حسابرسی 61117759
تسلیمی محمدسعید مدیریت دولتی 61117741
تقی زاده یزدی محمدرضا مدیریت صنعتی صنعتی 61117761
تنعمی مهدی مدیریت منابع انسانی 61117664
تهرانی رضا مدیریت مالی و بیمه 61117675
ثقفی فاطمه مدیریت صنعتی صنعتی 61117769
جعفرزاده حامد مدیریت فناوری اطلاعات 61117776
جعفرنژاد چقوشی احمد مدیریت صنعتی صنعتی 61117651
حاجی حیدری نسترن مدیریت بازرگانی 61117726
حسنقلی پور طهمورث مدیریت بازرگانی 61117763
حسین زاده مهناز مدیریت صنعتی صنعتی 61117754
حقیقی محمد مدیریت بازرگانی 61117609
حیدری علی مدیریت بازرگانی 61117757
حیدری دهوی جلیل مدیریت صنعتی صنعتی 61117686
خانلری امیر مدیریت بازرگانی 61117794
خندان محمد علم اطلاعات و دانش شناسی 61117642
خواجه ئیان داتیس مدیریت بازرگانی 61117657
دیواندری علی مدیریت بازرگانی 61117674
ذوالفقارزاده کرمانی محمدمهدی مطالعات اسلامی 61117731
راعی رضا مدیریت مالی و بیمه 61117621
رحیم اسفیدانی محمد مدیریت بازرگانی 61117779
رضوی سیدمصطفی مدیریت صنعتی صنعتی 61117670
روحانی سعید مدیریت فناوری اطلاعات 61117606
روشندل اربطانی طاهر مدیریت بازرگانی 61117725
سلمانی داود مدیریت دولتی 61117667
سهرابی یورتچی بابک مدیریت فناوری اطلاعات 61117788
سیدجوادین سیدرضا مدیریت فناوری اطلاعات 61117673
شامی زنجانی مهدی مدیریت فناوری اطلاعات 61117661
شاه حسینی محمدعلی مدیریت بازرگانی 61117789
شریفی سیدمهدی مدیریت بازرگانی 61117786
شوالیه فرانسوا مدیریت بازرگانی 6111
شیرکوند سعید مدیریت مالی و بیمه 61117746
صادقی مقدم محمدرضا مدیریت صنعتی صنعتی 61117681
صراف زاده مریم علم اطلاعات و دانش شناسی 61117723
صفری حسین مدیریت صنعتی صنعتی 61117653
طالقانی غلامرضا مدیریت دولتی 61117648
طاهری عطار غزاله مطالعات اسلامی 61117611
عباسی طیبه مدیریت دولتی 61117785
عموزاد مهدیرجی حنان مدیریت صنعتی صنعتی 61117616
عیوض لو رضا مدیریت مالی و بیمه 61117721
فلاح پور سعید مدیریت مالی و بیمه 61117743
فهیم نیا فاطمه علم اطلاعات و دانش شناسی 61117713
فهیمی فر سپیده علم اطلاعات و دانش شناسی 61117723
فیاضی بی بی مرجان مدیریت منابع انسانی 61117783
قلی پور آرین مدیریت دولتی 61117745
قلی پور رحمت اله مدیریت دولتی 61117605
گروسی مختارزاده نیما مدیریت صنعتی صنعتی 61117625
مؤمنی منصور مدیریت صنعتی صنعتی 61117658
مانیان امیر مدیریت فناوری اطلاعات 61117619
محقر علی مدیریت صنعتی صنعتی 61117742
محمد اسمعیلی ندا علم اطلاعات و دانش شناسی 61117745
محمدی شاپور مدیریت مالی و بیمه 61117748
محمدی مهدی مدیریت صنعتی صنعتی 61117618
محمدیان ایوب مدیریت فناوری اطلاعات 61117698
محمودی وحید مدیریت مالی و بیمه 61117775
مختاریان پور مجید مدیریت دولتی 61117796
مرادی محمد حسابداری و حسابرسی 61117795
مشایخی بیتا حسابداری و حسابرسی 61117787
مصلی نژاد عباس مدیریت بازرگانی 61117727
مظاهری خورزنی طهماسب مدیریت مالی و بیمه 6111
مقیمی سیدمحمد مدیریت دولتی 61117640
منوریان عباس مدیریت دولتی 61117662
مهرانی ساسان حسابداری و حسابرسی 61117666
مهرانی کاوه حسابداری و حسابرسی 61117623
مهرگان محمدرضا مدیریت صنعتی صنعتی 61117676
موسی خانی محمد مدیریت فناوری اطلاعات 61117617
میرا سید ابوالقاسم مدیریت بازرگانی 61117615
نرگسیان عباس مدیریت دولتی 61117635
نظری محسن مدیریت بازرگانی 61117652
نقشینه نادر علم اطلاعات و دانش شناسی 61117751
نوروزی علیرضا علم اطلاعات و دانش شناسی 61117669
نیکبخت محمدرضا حسابداری و حسابرسی 61117689
هندیجانی رزا مدیریت بازرگانی 61117711
وارث سیدحامد مدیریت بازرگانی 61117728
واعظی سیدکمال مدیریت دولتی 61117758
وصفی محمدرضا علم اطلاعات و دانش شناسی 61117669
کاظمی عالیه مدیریت صنعتی صنعتی 61117771
کرمی غلامرضا حسابداری و حسابرسی 61117697
کیماسی مسعود مدیریت بازرگانی 61117749