راهنمای تلفن‌های دانشکده

 

راهنمایی: با نگهداشتن کلید کنترل Ctrl در صفحه کلید رایانه و سپس زدن دکمه F یعنی (Ctrl+F) امکان جستجو برای شما فراهم می‌آید و می‌توانید با تایپ نام شخص یا واحد سازمانی، فرد مورد نظر را پیدا کنید.

حوزه ریاست

حوزه ریاست

1-

مسئول دفتر

انسیه شکری

61117630

2-

روابط عمومی

انسیه شکری

61117629

3-

نهاد رهبری

حجه الاسلام سید محمدتقی حسین زاده

61117701

3-1-

مدیر اجرایی نهاد رهبری

امیرعلی کتابی

61117701

3-2-

مسئول واحد خواهران نهاد رهبری

مهین نجاتی

61117701

4-

سرپرست دانشجویان شاهد و ایثارگر

دکتر سید ابوالقاسم میرا

61117615

5-

مشاور امور بین الملل

دکتر منوچهر انصاری

61117699

5-1-

کارشناس امور بین الملل + شاهد و ایثارگر

زهرا پهلوان زاده

61117634

حوزه معاونین

مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.