معرفی گروه مدیریت صنعتی

معرفی گروه:

گروه مدیریت صنعتی از سال 1376 ش. تشکیل شده است و اکنون در سه مقطع زیر فعالیت می‌کند:

  • کارشناسی: رشته مدیریت صنعتی
  • کارشناسی ارشد: رشته مدیریت صنعتی با گرایش‌های «تولید و عملیات»، »تحقیق در عملیات»، «کیفیت و بهره‌وری»، «زنجیره تأمین» و «مدیریت پروژه»؛ رشته مدیریت تکنولوژی
  • دکتری: رشته مدیریت صنعتی با گرایش‌های «مدیریت تولید»، «مدیریت تحقیق در عملیات» و «مدیریت سیستم‌ها»؛ رشته مدیریت تکنولوژی و رشته سیاستگذاری علم و فناوری

این گروه اکنون 5 استاد، 4 دانشیار و 7 استادیار عضو هیأت علمی دارد.

 

معرفی رشته:

رشته مدیریت صنعتی با اهداف زیر دایر شده است:

  • آشنایی دانشجویان با مسائل نظری دانش مدیریت صنعتی و کاربردهای علمی آن برای بهبود کارایی واحدهای صنعتی و اجرایی؛
  • به‌کارگیری نرم‌افزارهای مرتبط و موثر در مدیریت؛
  • به‌کارگیری مدل‌های ریاضی و منطقی در تصمیم‌گیری؛
  • تربیت نیروی متخصص به‌عنوان رابط بین مدیران و کارمندان اداری و فنی؛
  • افزایش قدرت تحلیل امور کاربردی با استفاده از یافته‌های کاربردی؛
  • آشنا نمودن دانشجویان با محیط‌های کار از طریق کارآموزی؛
  • تربیت نیروی متخصص در حوزه تصمیم‌گیری و حل مسأله؛

 

اعضای هیات علمی

نمایش 16 نتیجه
از 1
 
عزت اله اصغری زاده

عزت اله اصغری زاده 

دانشیار
شماره تماس: 61117655
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 53
پست الکترونیکی: 
محمدرضا تقی زاده یزدی

محمدرضا تقی زاده یزدی 

دانشیار
شماره تماس: 61117761
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 64
پست الکترونیکی: 
فاطمه ثقفی

فاطمه ثقفی 

دانشیار
شماره تماس: 61117769
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 412
پست الکترونیکی: 
احمد جعفرنژادچقوشی

احمد جعفرنژادچقوشی 

استاد
شماره تماس: 61117651
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 45
پست الکترونیکی: 
جلیل حیدری دهوئی

جلیل حیدری دهوئی 

دانشیار
شماره تماس: 61117686
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 29
پست الکترونیکی: 
مهناز حسین زاده

مهناز حسین زاده 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمصطفی رضوی

سیدمصطفی رضوی 

دانشیار
شماره تماس: 61117670
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 51
پست الکترونیکی: 
محمد رضا صادقی مقدم

محمد رضا صادقی مقدم 

دانشیار
شماره تماس: 61117681
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 38
پست الکترونیکی: 
حسین صفری

حسین صفری 

شماره تماس: 61117653
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 39
پست الکترونیکی: 
حنان عموزاد مهدیرجی

حنان عموزاد مهدیرجی 

استادیار
شماره تماس: 61117616
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 41
پست الکترونیکی: 
عالیه کاظمی

عالیه کاظمی 

دانشیار
شماره تماس: 61117771
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 409
پست الکترونیکی: 
نیما گروسی مختارزاده

نیما گروسی مختارزاده 

دانشیار
شماره تماس: 61117625
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 63
پست الکترونیکی: 
علی محقر

علی محقر 

استاد
شماره تماس: 61117742
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 501
پست الکترونیکی: 
مهدی محمدی

مهدی محمدی 

دانشیار
شماره تماس: 61117618
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 42
پست الکترونیکی: 
محمدرضا مهرگان

محمدرضا مهرگان 

استاد
شماره تماس: 61117676
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 32
پست الکترونیکی: 
منصور مومنی

منصور مومنی 

استاد
شماره تماس: 61117658
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 25
پست الکترونیکی: 
نمایش 16 نتیجه
از 1