تاریخچه دانشکده

دانشکده مدیریت تحت عنوان موسسه علوم اداری در سال 1334 هجری شمسی به موجب عقد قرارداد بین دانشگاه تهران و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به منظور تربیت مدیران برای اداره سازمان های دولتی و خصوصی، در دانشکده حقوق دانشگاه تهران راه اندازی گردید و فعالیت خود را با همکاری گروهی از اساتید آمریکایی آغاز نمود. از شهریور 1336 اداره آن به متخصصان و اساتید ایرانی واگذار گردید و موسسه نیز بنام « موسسه علوم اداری و بازرگانی » تغییر نام یافت. در سال 1343 با تصویب شورای دانشگاه و تایید شورای مرکزی دانشگاه ها این مرکز علمی با تغییر نام به « دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی » به فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود ادامه داد. در تاریخ دی ماه سال 1378 بر اساس مصوبه شورای دانشگاه تهران و سپس در تیر ماه 1379، براساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی نام دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی به « دانشکده مدیریت » دانشگاه تهران تغییر یافت.

 

 

« دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران » از سال 1343 به آموزش دانشجویان در مقطع کارشناسی در رشته های علوم اداری و مدیریت بازرگانی و نیز در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های اداره امور دولتی و مدیریت بازرگانی و حسابداری اشتغال داشته است و در سال 1347 مقطع کارشناسی رشته حسابداری، در سال 1354 رشته دکترای مدیریت، در سال 1362 کارشناسی رشته مدیریت صنعتی و در سال 1366 کارشناسی مدیریت بیمه به رشته ها و مقاطع قبلی اضافه گردید. همچنین در سال 1367 دوره دکتری مدیریت پس از انقلاب فرهنگی مجدداً بازگشایی گردید.

 

با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری بر گسترش جنبش علمی در کشور و در جهت توسعه فضای آموزشی و فرهنگی، دانشکده مدیریت با توجه به گستردگی رشته های مختلف مدیریت و توانمندی های آن در رابطه با جامعه و رسالت آن در زمینه های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی در جهت پیشبرد اهداف رسالت دانشگاه و به علت فقدان امکانات و تجهیزات و عدم در اختیار داشتن فضای کافی و مناسب که مانع تحقق اهداف گردیده و به جهت ضرورت اقدام به احداث ساختمان امام رضا (ع) نموده، که کلیه هزینه های آن توسط بنیاد فرهنگی مصلی نژاد تعهد گردیده و هیچگونه بار مالی برای دانشکده و دانشگاه نداشته است.

همچنین با توجه به اهمیت ورزش و سلامتی دانشجویان ، اساتید و کارکنان دانشکده با پیگیری هیئت رئیسه دانشکده و با مساعدت شهرداری منطقه 6 تهران سالن چند منظوره ورزشی شهدای دانشکده مدیریت در ضلع جنوب غربی دانشکده احداث گردیده است.

 

در حال حاضر نیز این دانشکده دارای 91 عضو هیات علمی تمام وقت می باشد که در 7 گروه آموزشی زیر فعالیت می کنند.