راهنمای کارکنان

عنوان تاریخ ایجاد تاریخ تغییر یافته تعداد مشاهده
نظامنامه اخلاق آموزش ۱۳۹۹/۱۲/۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲ 83
راهنمای درخواست گواهی رتبه اول دانش آموختگان ارشد ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ 13
فرایند جذب دانشجوی خارجی ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۹/۰۹/۴ 448
فیلم راهنمای درخواست دفاع (ویژه دانشجویان) ۱۳۹۹/۰۸/۷ ۱۳۹۹/۰۸/۷ 166
فیلم راهنمای بررسی درخواست دفاع دانشجو (ویژه اساتید راهنما و مدیران گروه) ۱۳۹۹/۰۸/۷ ۱۳۹۹/۰۸/۷ 100
فرآیند کارنامه خوانی و اعلام محرومیت دانشجویان توسط کارشناس ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱ 325
فرآیند شماره ۹: فرآیند تسویه حساب دانشجوی بورسیه ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ 388
فرآیند دریافت تاییدیه تحصیلی دانشجویان سایر دانشکده/پردیس‌های دانشگاه تهران ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ 583
درخواست پذیرش حضوری انجام فعالیت‌های آموزشی- پژوهشی ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ 273
صورتجلسه شورا در خصوص مقالات دانشجویان پژوهش محور، ظرفیت کلاس، عدم تشکیل کلاس موازی، الزام حضور دانشجو و استاد در جلسات امتحانی پایانی ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ 307