مشروح خبر یا مطلب:

بازگشت به صفحه کامل

ارشد: بررسی و سنجش نیازهای اطلاعاتی مدیران دستگاه های اجرایی کشور به سیستم هزینه­یابی (بودجه بندی) بر مبنای فعالیت با تأکید بر بودجه ریزی عملیاتی

ارشد: بررسی و سنجش نیازهای اطلاعاتی مدیران دستگاه های اجرایی کشور به سیستم هزینه­یابی (بودجه بندی) بر مبنای فعالیت با تأکید بر بودجه ریزی عملیاتی


عنوان رساله/پایان نامه

بررسی و سنجش نیازهای اطلاعاتی مدیران دستگاه های اجرایی کشور به سیستم هزینه­یابی (بودجه بندی) بر مبنای فعالیت با تأکید بر بودجه ریزی عملیاتی

نام دانشجو

سمیه احمدی پویا

مقطع تحصیلی

ارشد

رشته تحصیلی

مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی

استاد راهنمای اول

جناب آقای دکتر عزت اله عباسیان

استاد راهنمای دوم

جناب آقای دکتر غلامرضا کرمی

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

 

استاد مشاور دوم

 

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

جناب آقای دکترمجتبی امیری

استاد داور دوم

جناب آقای دکترکاوه مهرانی

استاد داور سوم

 

استاد داور چهارم

 

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

دوشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

25/06/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

10:00

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان امام رضا کلاس 401

چکیده رساله/پایان‌نامه

امروزه به منظور ارائه اطلاعات مورد نیاز مدیران (چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی)، سازمانها سیستم­های مختلفی را مورد استفاده قرار می‌دهند که بسته به کارایی آنها، مدیران از این سیستم­ها برای تامین نیازهای اطلاعاتی خود استفاده می‌کنند. یکی از مهمترین این سیستم­ها در حوزه حسابداری مدیریت، سیستم بهایابی (بودجه بندی) مبتنی بر فعالیت است. با توجه به الزام دستگاه­های اجرایی به استفاده از بودجه­ریزی عملیاتی (قوانین بودجه، قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه) از یک سو  و انعطاف­پذیری بالای سیستم ABC در تهیه بودجه­های عملیاتی برای مقاصد مختلف از سوی دیگر، این تحقیق درصدد است در راستای طراحی سیستم مناسب بهایابی (بودجه­بندی) مبتنی بر فعالیت در دستگاه­های اجرایی گامی اساسی برداشته  و نیازهای اطلاعاتی مدیران به این سیستم در حوزه­های بودجه­ریزی، گزارشگری، ارزیابی عملکرد و کنترل بودجه را به عنوان پیش نیاز طراحی و استقرار آن، شناسایی نماید. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی-توسعه ای  است و در زمره مطالعات پیمایشی قرار دارد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران دستگاه­های اجرایی و توزیع پرسش نامه­های عمومی و تخصصی در بین مدیران مالی و غیرمالی شاغل در این دستگاه‌ها جمع­آوری و با استفاده از روش­های کیفی (تحلیل محتوا) و آماری (آزمون معناداری میانگین و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی) تجزیه و تحلیل خواهد شد. شناسایی و نهادینه سازی نیازهای اطلاعاتی مدیران دستگاه های اجرایی در فرآیند طراحی سیستم­های اطلاعاتی نظیر ABC  به مدیران دولتی کمک می کند ماموریت و چشم اندازها، اهداف کوتاه، میان و بلند مدت، استراتژی­ها و ارزشهای خود  در حوزه­های بودجه­ریزی، گزارشگری مالی، ارزیابی عملکرد و کنترل بودجه را بازنگری نمایند و در سطح کلان ضمن تقویت شفافیت و مسئولیت پاسخگویی، به تخصیص بهینه منابع می­انجامد.   

 

آدرس کوتاه :