مشروح خبر یا مطلب:

بازگشت به صفحه کامل

ارشد- ارائه الگوی ایجاد آرشیو دانشگاهی در دانشگاه خلیج فارس

ارشد- ارائه الگوی ایجاد آرشیو دانشگاهی در دانشگاه خلیج فارس


عنوان رساله/پایان نامه

ارائه الگوی ایجاد آرشیو دانشگاهی در دانشگاه خلیج فارس

نام دانشجو

اکرم اشکو

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

 علم اطلاعات و دانش شناسی/ گرایش مدیریت کتابخانه های دانشگاهی

استاد راهنمای اول

آقای دکتر علیرضا نوروزی

استاد مشاور اول

سرکار خانم دکتر مریم ناخدا

استاد داور اول

اقای دکتر محمد خندان

استاد داور دوم

اقای دکتر امیرضا اصنافی

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

چهارشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

8/3/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

13:00

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان امام رضا، کلاس 420

چکیده رساله/پایان‌نامه

چکیده

هدف پژوهش: هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه الگویی جهت ایجاد آرشیو دانشگاهی در دانشگاه خلیج فارس است.

روش پژوهش: روش پژوهش حاضر، پیمایشی، توصیفی و تحلیلی و از نوع کاربردی بود. جامعه پژوهش، 20 نفر از کتابداران و 185 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس به عنوان ذی‏نفعان آرشیو دانشگاهی در دانشگاه خلیج فارس بودند که مجموع آن‏ها 205 نفر و بر اساس فرمول کوکران نمونه مستخرج از آن 132 نفر شد. ابزار گردآوری داده‏ها، پرسشنامه محقق‏ساخته بود که مبتنی بر مبانی نظری و پیشینه‏های پژوهش حوزه آرشیو دانشگاهی بود. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانه و میانگین) و آمار تحلیلی (آزمون تی تک نمونه‌ای و تحلیل عاملی اکتشافی) تجربه و تحلیل شدند.

یافته‏ها: یافته‌های پژوهش در چند بخش اصلی در ملزومات آرشیو (منابع و اسناد، قالب‌ها و فرمت‌ها، دانش عمومی و تخصص کارکنان آرشیو، برخورداری از ضوابط اخلاقی، مهارت‌های فنی کارکنان، تجهیزات و امکانات لازم و ملزومات ساختمان) دسته‌بندی شد.

نتیجه‏گیری: بر اساس الگوی پیشنهادی مطالعه حاضر، مؤلفه‏های آرشیو دانشگاهی به صورت زیر تقسیم‏بندی شدند: منابع و اسناد در 4 گروه (اعضای هیئت علمی و افراد منتسب به دانشگاه، دانشجویان، اسناد مالی و مطبوعات)؛ قالب‌ها و فرمت‌ها در 13 گروه (عکس، فیلم، پوستر، نقشه، میکروفیلم، نوار ویدئو، نوار صوتی، لوح فشرده نوری (سی دی، دی وی دی و...)، کتاب، نشریه، اسناد کاغذی، روزنامه‏ها، نسخ خطی)؛ دانش عمومی و تخصصی کارکنان در 4 گروه (آشنایی با کتب تخصصی آرشیو و سایر منابع مرتبط آرشیو، آشنایی با منابع و برنامه‌های بین‌المللی آرشیو، مواد آرشیوی و گذراندن دوره‌های آموزشی مرتبط، آشنایی کلی با علم آرشیو و انجمن‌ها و مجامع آرشیوی)؛ ضوابط اخلاقی در 4 گروه (آیین‏نامه‏های اخلاقی نهاد کتابخانه‏های دانشگاهی کشور، قوانین آرشیوی و قوانین حقوق مالکیت فکری، حفظ صحت و تمامیت منابع در برابر آسیب‏ها و دستکاری عمدی و سانسور)؛ مهارت‌ها فنی کارکنان (حفاطت و نگهداری از منابع، گردآوری منابع از روش‌های مختلف، ارزیابی و انتخاب منابع، فهرست‏نویسی و رده‌بندی منابع و دسترسی کاربران به منابع)؛ تجهیزات و امکانات در 7 گروه (تجهیزات ایمنی، تجهیزات دما و رطوبت و قفسه‌های مناسب، تجهیزات عکسبرداری از منابع و ثبت منابع، تجهیزات مربوط به مطالعه کاربران، تجهیزات حفاظت و مراقبت از منابع، تجهیزات رایانه‌ای، دستگاه‌های خواننده منابع دیداری و شنیداری، چاپگر و دستگاه‌های نمایش) و ملزومات ساختمان در 2 گروه (مصالح و تجهیزات عایق‌بندی مربوط به وضعیت هوا و دیگر تجهیزات ساختمانی حفاظتی).

آدرس کوتاه :