اعضای هیات علمی    کارکنان    ورود به سایت

- شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

واحدهای اداری

حوزه ریاست

تلفن تماس

رئیس دانشکده و دفتر ریاست 61117630
نهاد رهبری 61117701
روابط عمومی
سمعی و بصری
61117701
61117650
مشاور امور بین‌الملل 61117634

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

تلفن تماس

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی 61117645
اداره آموزش (کارشناسی- ارشد- دکتری- مجازی) 61117735
مرکز آموزش های کاربردی 61117720
معاونت پژوهش و فناوری

تلفن تماس

معاون پژوهش و فناوری 61117703
امور فناوری اطلاعات 61117693
   
اداره امور پژوهشی 61117736
مرکز پژوهش های کاربردی 61117736
کتابخانه 61117603 رئیس کتابخانه
61117678 میز امانت و تسویه
انتشارات 61117637
ارتباط با صنعت و مدرسه اشتغال 61117634
آزمایشگاه کسب و کار  
معاونت اجرائی (اداری و مالی)

تلفن تماس

معاون اجرائی و دانشجویی 61117644
امور اداری و پرسنلی 61117752
امور مالی (حسابداری) 61117639 رئیس حسابداری
61117649 کارشناسان

معاونت دانشجویی و فرهنگی

تلفن تماس

دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی  
امور دانشجویی 88012268
61117719
61117714
اداره امور فرهنگی 61117671

امور تربیت بدنی

61117671
امور پشتیبانی و خدمات عمومی 61117692
واحد سمعی و بصری 61117650