معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

مشایخی- بیتا

{name=name, data=بیتا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  مشایخی
 نام:  بیتا
 سمت:  معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات:  دکترا- دانشیار
 تلفن:  61117645
 ایمیل:  mashaykhi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا

لینک دسترسی به رزومه استاد


دفتر معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دفتر معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

فلاح- مهدی

{name=name, data=مهدی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  فلاح
 نام:  مهدی
 سمت:  مسؤول دفتر معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات:  فوق دیپلم
 تلفن:  61117645
 ایمیل:  mahdifallah@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا