رئیس دانشکده مدیریت

 نام خانوادگی:  سهرابی
 نام:  بابک
 سمت:  عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده
 تحصیلات:  دکترا- استاد تمام
 تلفن:  61117630
 ایمیل:  bsohrabi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه اول- اتاق ریاست

لینک دسترسی به رزومه استاد

 

مسؤول دفتر ریاست

{name=name, data=انسیه, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  شکری
 نام:  انسیه
 سمت:  مسؤول دفتر ریاست و مسؤول روابط عمومی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- علم اطلاعات و دانش‌شناسی
 تلفن:  ۶۱۱۱۷۶۳۰ (دفتر ریاست) - ۶۱۱۱۷۶۲۹ (روابط عمومی)
 ایمیل:  shokri_nc@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا