اعضای هیات علمی

نمایش 51 - 90 از 90 نتیجه
از 2
 
رضا عیوضلو

رضا عیوضلو 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: ساختمان جنوبی- سمت راست- نیم طبقه اتاق ۱۳۰
پست الکترونیکی: 
بی بی مرجان فیاضی

بی بی مرجان فیاضی 

استادیار
شماره تماس: 61117783
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 408
پست الکترونیکی: 
سعید فلاح پور

سعید فلاح پور 

استادیار
شماره تماس: 61117743
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 402
پست الکترونیکی: 
سپیده فهیمی فر

سپیده فهیمی فر 

استادیار
شماره تماس: 02166970178
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه فهیم نیا

فاطمه فهیم نیا 

دانشیار
شماره تماس: 61117713
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
آرین قلی پور

آرین قلی پور 

استاد
شماره تماس: 61117745
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 34
پست الکترونیکی: 
رحمت اله قلی پورسوته

رحمت اله قلی پورسوته 

استاد
شماره تماس: 61117605
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 62
پست الکترونیکی: 
عالیه کاظمی

عالیه کاظمی 

دانشیار
شماره تماس: 61117771
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 409
پست الکترونیکی: 
غلامرضا کرمی

غلامرضا کرمی 

دانشیار
شماره تماس: 61117697
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مسعود کیماسی

مسعود کیماسی 

استادیار
شماره تماس: 61117749
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 48
پست الکترونیکی: 
نیما گروسی مختارزاده

نیما گروسی مختارزاده 

استادیار
شماره تماس: 61117625
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 63
پست الکترونیکی: 
change-logo

امیر مانیان 

استاد
شماره تماس: 61117619
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 513
پست الکترونیکی: 
علی محقر

علی محقر 

استاد
شماره تماس: 61117742
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 501
پست الکترونیکی: 
شاپور محمدی

شاپور محمدی 

دانشیار
شماره تماس: 61117748
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 31
پست الکترونیکی: 
مهدی محمدی

مهدی محمدی 

استادیار
شماره تماس: 61117618
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 42
پست الکترونیکی: 
ندا محمداسمعیلی

ندا محمداسمعیلی 

استادیار
شماره تماس: 61117745
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ایوب محمدیان

ایوب محمدیان 

استادیار
شماره تماس: 61117698
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 512
پست الکترونیکی: 
وحید محمودی

وحید محمودی 

استاد
شماره تماس: 61117775
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 58
پست الکترونیکی: 
مجید مختاریان پور

مجید مختاریان پور 

استادیار
شماره تماس: 61117796
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 26
پست الکترونیکی: 
سیدابوالقاسم میرا

سیدابوالقاسم میرا 

استادیار
شماره تماس: 61117615
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 37
پست الکترونیکی: 
محمد مرادی

محمد مرادی 

استادیار
شماره تماس: 61117795
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 412
پست الکترونیکی: 
بیتا مشایخی

بیتا مشایخی 

دانشیار
شماره تماس: 02161117787 و 61117645
اتاق: ساختمان اداری- طبقه بالا
پست الکترونیکی: 
سیدمحمد مقیمی

سیدمحمد مقیمی 

استاد
شماره تماس: 61117640
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 49
پست الکترونیکی: 
عباس منوریان

عباس منوریان 

استاد
شماره تماس: 61117662
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 46
پست الکترونیکی: 
ساسان مهرانی

ساسان مهرانی 

دانشیار
شماره تماس: 02161117666
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 522
پست الکترونیکی: 
کاوه مهرانی

کاوه مهرانی 

دانشیار
شماره تماس: 61117623
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 526
پست الکترونیکی: 
محمدرضا مهرگان

محمدرضا مهرگان 

استاد
شماره تماس: 61117676
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 32
پست الکترونیکی: 
محمد موسی خانی

محمد موسی خانی 

دانشیار
شماره تماس: 61117617
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 511
پست الکترونیکی: 
منصور مؤمنی

منصور مؤمنی 

استاد
شماره تماس: 61117658
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 25
پست الکترونیکی: 
مریم ناخدا

مریم ناخدا 

استادیار
شماره تماس: 61117716
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس نرگسیان

عباس نرگسیان 

استادیار
شماره تماس: 61117635
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 505
پست الکترونیکی: 
محسن نظری

محسن نظری 

دانشیار
شماره تماس: 61115672
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 59
پست الکترونیکی: 
نادر نقشینه

نادر نقشینه 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا نیکبخت

محمدرضا نیکبخت 

دانشیار
شماره تماس: 61117689
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 30
پست الکترونیکی: 
علی نمکی

علی نمکی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا نوروزی

علیرضا نوروزی 

دانشیار
شماره تماس: 02161117669
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
روزا هندیجانی

روزا هندیجانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدحامد وارث

سیدحامد وارث 

استادیار
شماره تماس: 88003575
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدکمال واعظی

سیدکمال واعظی 

دانشیار
شماره تماس: 02182233921
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 504
پست الکترونیکی: 
محمدرضا وصفی

محمدرضا وصفی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 51 - 90 از 90 نتیجه
از 2