اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 89 نتیجه
از 2
 
علی ابراهیمی کردلر

علی ابراهیمی کردلر 

شماره تماس: 61117774
اتاق: ساختمان امام رضا - 523
پست الکترونیکی: 
محمد ابویی اردکان

محمد ابویی اردکان 

شماره تماس: 61117722
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 35
پست الکترونیکی: 
مهرداد استیری

مهرداد استیری 

استادیار
شماره تماس: 61117724
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 502
پست الکترونیکی: 
محمدرحیم اسفیدانی

محمدرحیم اسفیدانی 

استادیار
شماره تماس: 61117779
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 43
پست الکترونیکی: 
محمد رضا اسمعیلی گیوی

محمد رضا اسمعیلی گیوی 

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عزت اله اصغری زاده

عزت اله اصغری زاده 

دانشیار
شماره تماس: 61117655
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 53
پست الکترونیکی: 
هاشم آقازاده

هاشم آقازاده 

دانشیار
شماره تماس: 61117624
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 40
پست الکترونیکی: 
مهشید التماسی

مهشید التماسی 

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجتبی امیری

مجتبی امیری 

شماره تماس: 61117663
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 24
پست الکترونیکی: 
فرشته امین

فرشته امین 

شماره تماس: 61117684
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 413
پست الکترونیکی: 
منوچهر انصاری

منوچهر انصاری 

دانشیار
شماره تماس: 61117699
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 56
پست الکترونیکی: 
سعید باجلان

سعید باجلان 

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سمانه باقری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی پیران نژاد

علی پیران نژاد 

دانشیار
شماره تماس: 61117782
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 506
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد رضا پور ابراهیمی داورانی 

استادیار
شماره تماس: 88003974
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اصغر پورعزت

علی اصغر پورعزت 

استاد
شماره تماس: 61117665
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 33
پست الکترونیکی: 
آرش تحریری

آرش تحریری 

استادیار
شماره تماس: 61117759 و 02188006477
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 524
پست الکترونیکی: 
محمدسعید تسلیمی

محمدسعید تسلیمی 

استاد
شماره تماس: 61117741
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 55
پست الکترونیکی: 
محمدرضا تقی زاده یزدی

محمدرضا تقی زاده یزدی 

دانشیار
شماره تماس: 61117761
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 64
پست الکترونیکی: 
رضا تهرانی

رضا تهرانی 

استاد
شماره تماس: 61117675
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 52
پست الکترونیکی: 
فاطمه ثقفی

فاطمه ثقفی 

دانشیار
شماره تماس: 61117769
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 412
پست الکترونیکی: 
احمد جعفرنژادچقوشی

احمد جعفرنژادچقوشی 

استاد
شماره تماس: 61117651
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 45
پست الکترونیکی: 
نسترن حاجی حیدری

نسترن حاجی حیدری 

دانشیار
شماره تماس: 61117726
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 405
پست الکترونیکی: 
علی حیدری

علی حیدری 

استادیار
شماره تماس: 61117757
اتاق: ۴۱۷ ساختمان امام رضا (ع)
پست الکترونیکی: 
جلیل حیدری دهوئی

جلیل حیدری دهوئی 

دانشیار
شماره تماس: 61117686
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 29
پست الکترونیکی: 
مهناز حسین زاده

مهناز حسین زاده 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
طهمورث حسنقلی پوریاسوری

طهمورث حسنقلی پوریاسوری 

استاد
شماره تماس: 61117763
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 27
پست الکترونیکی: 
امیر خانلری

امیر خانلری 

استادیار
شماره تماس: 02161117794
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 517
پست الکترونیکی: 
محمد خندان

محمد خندان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
داتیس خواجه ئیان

داتیس خواجه ئیان 

دانشیار
شماره تماس: 61117657
اتاق: ساختمان جنوبی، ضلع غربی، راهروی پایین، اتاق 140
پست الکترونیکی: 
علی دیواندری

علی دیواندری 

شماره تماس: 61117674
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 61
پست الکترونیکی: 
محمد مهدی ذوالفقارزاده کرمانی

محمد مهدی ذوالفقارزاده کرمانی 

استادیار
شماره تماس: 0216117731
اتاق: ساختمان شمالی، ضلع غربی اتاق 99
پست الکترونیکی: 
رضا راعی

رضا راعی 

استاد
شماره تماس: 61117621
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 54
پست الکترونیکی: 
سیدمصطفی رضوی

سیدمصطفی رضوی 

دانشیار
شماره تماس: 61117670
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 51
پست الکترونیکی: 
سعید روحانی

سعید روحانی 

دانشیار
شماره تماس: 61117606 و 61117644
اتاق: ساختمان اداری- طبقه بالا
پست الکترونیکی: 
طاهر روشندل اربطانی

طاهر روشندل اربطانی 

استاد
شماره تماس: 61117725
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 36
پست الکترونیکی: 
سیدرضا سیدجوادین

سیدرضا سیدجوادین 

استاد
شماره تماس: 61117673
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 60
پست الکترونیکی: 
آیدین سلام زاده

آیدین سلام زاده 

استادیار
شماره تماس: 61117664
اتاق: ساختمان امام رضا- طبقه پنجم- اتاق 518
پست الکترونیکی: 
بابک سهرابی یورتچی

بابک سهرابی یورتچی 

شماره تماس: 61117630
اتاق: ساختمان اداری- طبقه دوم
پست الکترونیکی: 
مهدی شامی زنجانی

مهدی شامی زنجانی 

دانشیار
شماره تماس: 66478525
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 509
پست الکترونیکی: 
محمدعلی شاه حسینی

محمدعلی شاه حسینی 

شماره تماس: 61117789
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 47
پست الکترونیکی: 
سیدمهدی شریفی

سیدمهدی شریفی 

دانشیار
شماره تماس: 61117786
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 411
پست الکترونیکی: 
سعید شیرکوند

سعید شیرکوند 

شماره تماس: 61117746
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 28
پست الکترونیکی: 
علی شعبانی

علی شعبانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: ساختمان امام رضا- طبقه چهارم
پست الکترونیکی: 
محمد رضا صادقی مقدم

محمد رضا صادقی مقدم 

دانشیار
شماره تماس: 61117681
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 38
پست الکترونیکی: 
مریم صراف زاده

مریم صراف زاده 

استادیار
شماره تماس: 02161117723
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین صفری

حسین صفری 

شماره تماس: 61117653
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 39
پست الکترونیکی: 
غزاله طاهری عطار

غزاله طاهری عطار 

استادیار
شماره تماس: 02161117611
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
طیبه عباسی

طیبه عباسی 

استادیار
شماره تماس: 61117785
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 406
پست الکترونیکی: 
عزت اله عباسیان

عزت اله عباسیان 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 89 نتیجه
از 2