گروه مدیریت منابع انسانی

گروه مدیریت منابع انسانی


معرفی رشته:

رشته مدیریت منابع انسانی یکی ازرشته های گروه مدیریت است که به منظورآشنایی دانشجویان با وظایف مدیران منابع انسانی در سازمانها و پرورش و تامین  نیروهای  حرفه ای و صاحبنظر در زمینه مدیریت  منابع  انسانی در بنگاهها و موسسات کشور، در دومقطع کارشناسی ارشد و دکتری و درچهار گرایش،استراتژی،عملکرد و بهره وری،بین الملل و اسلامی  طراحی و تدوین گردیده است و امید است با اجرای این دوره با گرایش های مختلف، شاهد ارتقای جایگاه و منزلت مقوله مدیریت سرمایه های انسانی و تامین نیازهای  کارشناسی کشور در این حوزه باشیم.

اعضای هیأت علمی این گروه عبارتند از: 2 استاد و 4 استادیار.

تاریخچه رشته:

مدیریت منابع انسانی و اداره کارکنان اصطلاحی نسبتا جدید است که از دهه 1970 به بعد مطرح گردیده است . صاحب نظران در بیان مسائل انسانی از واژه های مختلفی مانند کارگزینی ، مدیریت نیروی انسانی ، اداره امور کارکنان ، مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی و اداره امور کارکنان استفاده نموده اند . برخی از محققان این اصطلاحات را مترادف دانسته و در یک معنا آنها را به کار می گیرند اما برخی دیگر از صاحب نظران ، کارگزینی را بخشی از منابع انسانی می دانند و به عنوان یک وظیفه منابع انسانی آن را فرآیند جذب کارکنان با کیفیت ، انتخاب داوطلبان انجام کار ، جذب کارکنان سازمان های دیگر از طریق انتقال ، ارتقاء یا تنزل و سرانجام اداره جداشدن کارکنان از سازمان براساس استعفاء اخراج یا بازنشستگی تعریف می کنند . جدیدترین نظر درباره اداره انسانی در دهه 1980 تحت عنوان مدیریت منابع انسانی و اداره کارکنان مطرح شده است . براساس این دیدگاه مدیریت منابع انسانی و اداره کارکنان عبارت است از شناسایی اهمیت نیروی کار سازمان به عنوان یک عنصر حیاتی در کسب اهداف سازمانی و استفاده چندگانه در فعالیت ها و کارکرد های منابع انسانی به گونه ای که به طور موثر منصفانه ای منافع فردی کارکنان ، سازمان و جامعه را تضمین نماید

اهداف رشته:

  • توسعه نگاه حرفه ای گرایی به مقوله مدیریت منابع انسانی در سطح کشور و بنگاهها
  • ارتقا جایگاه و منزلت مدیریت سرمایه های انسانی در سطح ملی و بنگاهی
  • پرورش نیروی کارشناسی ،مدیران و مشاوران حرفه ای منابع انسانی جهت ظرفیت سازی های انسانی-سیستمی در حوزه های منابع انسانی در سطح ملی و بنگاهی
  • پرورش و تامین نیروی انسانی حرفه ای  جهت آموزش مسایل مرتبط با منابع انسانی در دانشگاهها و سازمانها در سطح کشور
  • پرورش و تامین نیروی انسانی  اجرایی و حرفه  ای جهت مدیریت منابع انسانی در سازمانها
  • پرورش و تامین  مشاوران خبره و حرفه ای  جهت شناسایی مسایل و مشکلات مرتبط با منابع انسانی  درسازمانها  و تلاش در جهت طراحی و پیاده سازی  موفق نظامهای مدیریت منابع  انسانی در سطح موسسات و بنگاهها

مصوبه گروه های آموزشی دانشکده مورخ 1395/04/31هیات منتخب شورای دانشگاه تهران :

 


اخبار آموزشی و پژوهشی

مقاله برگزیده مهرماه 1398 دانشکده مدیریت
مقاله برگزیده مهرماه 1398 دانشکده مدیریت
نویسندگان: دکتر عموزاد - دکتر جعفر نژاد- دانشجویان علی رضایار و زنوناس تورسکیس (از لیتوانی)
پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناس ارشد
پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناس ارشد
آگهی و شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1400-1399
منابع آزمون امتحان جامع دکترا (۲۰ و ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸)
منابع آزمون امتحان جامع دکترا (۲۰ و ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸)
جدید: مدیریت صنعتی - علم اطلاعات و دانش‌شناسی - مدیریت فناوری اطلاعات
فراخوان جشنواره آموزشی و پژوهشی دانشگاه
فراخوان جشنواره آموزشی و پژوهشی دانشگاه

اخبار عمومی

دسترسی دانشگاه تهران به پایگاه اطلاعاتی MATHSCINET برقرار شد
دسترسی دانشگاه تهران به پایگاه اطلاعاتی MATHSCINET برقرار شد
بر اساس اطلاع رسانی کتابخانه دانشکده ....
مهم: سایت رایانه دانشجویی
مهم: سایت رایانه دانشجویی
در پی سؤالات مکرر دانشجویان درباره سایت رایانه ساختمان الغدیر ....
بهره مندی از جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
بهره مندی از جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
به اطلاع دانشجویان گرامی در کلیه مقاطع تحصیلی می‌رساند ....
انتصاب آقای دکتر امیری در هیأت ممیزه دانشگاه تهران
انتصاب آقای دکتر امیری در هیأت ممیزه دانشگاه تهران
اطلاعیه ورزشی دانشکده به مناسبت شروع ترم تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸
اطلاعیه ورزشی دانشکده به مناسبت شروع ترم تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸