مشروح خبر یا مطلب:

کرمی- غلامرضا

کرمی- غلامرضا


{name=name, data=غلامرضا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  کرمی
 نام:  غلامرضا
 سمت:  معاون اجرایی و دانشجویی
 تحصیلات:  دکترا- دانشیار
 تلفن:  61117644
 ایمیل:  ghkarami@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- دفتر معاون اجرایی
آدرس کوتاه :