مشروح خبر یا مطلب:

کتابخانه: ساختمان

کتابخانه: ساختمان


ساختمان کتابخانه:

معماری این ساختمان همانند دیگر ساختمان­های دانشکده، ترکیبی از معماری ایرانی- اسلامی است و در شمال غربی مجموعه ساختمان­های دانشکده در دو و نیم طبقه و مساحتی حدود 1200 متر مربع به شرح زیر واقع شده است:

میز امانات، مخازن فارسی و لاتین، برگه دان های فارسی و لاتین، ایستگاه رایانه، میز مطالعه روزنامه های جاری، بخش پایان نامه های مجلد، بخش خدمات فنی (فهرست نویسی فارسی و لاتین و بخش آماده سازی و ورود اطلاعات) و دفتر ریاست کتابخانه.

 

نیم طبقه بالا سمت راست، سالن مطالعه برادران و سمت چپ سالن مطالعه خواهران

 

طبقه بالا بخش نشریات، کتب مرجع و بخش خدمات پایان نامه های الکترونیکی

 

آدرس کوتاه :