مشروح خبر یا مطلب:

کتابخانه- تاریخچه

کتابخانه- تاریخچه


تاریخچه:

کتابخانه دانشکده مدیریت در سال 1333 با نام "کتابخانه مؤسسه علوم اداری" شروع به کار کرد. در سال 1336 به "کتابخانه مؤسسه علوم اداری و مدیریت بازرگانی" و از سال 1344 به "کتابخانه دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی" تغییر نام داد و در حال حاضر با عنوان کتابخانه دانشکده مدیریت، به انجام وظیفه مشغول است.

رسالت و هدف:

  • گرد آوری، طبقه‌بندی و ارائه خدمات دسترس پذیر منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز پژوهشگران، دانشجویان و اساتید جهت پیشبرد پژوهش.
  • گردآوری منابع علمی و آموزشی و اشاعه اطلاعات در جهت تقویت برنامه­های آموزشی و پژوهشی دانشکده و دانشگاه.
  • هدف اصلی کتابخانه، فراهم آوردن امکان دسترسی به منابع و اطلاعات مورد نیاز است. بنابراین وظایف زیر برای کتابخانه در نظر گرفته شده است:
  1. گردآوری مواد کتابخانه ای اعم از چاپی، غیرچاپی و الکترونیکی؛
  2. سازماندهی منابع
  3. برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش کتابداری و اطلاع رسانی؛
  4. مکانیزه کردن فعالیت های کتابخانه ای جهت سرعت بخشیدن به ذخیره و بازیابی اطلاعات؛
  5. آموزش و راهنمایی مراجعین برای استفاده صحیح و بهینه از مجموعه کتابخانه.
     

آدرس کوتاه :