مشروح خبر یا مطلب:

کارت دانشجویی، دانشجویان ورودی 1399 آماده تحویل است

کارت دانشجویی، دانشجویان ورودی 1399 آماده تحویل است


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی سال 1399

کارت دانشجویی شما در اختیار کارشناس رشته قرار گرفته است.
برای دریافت کارت دانشجویی، زمان را از طریق ایمیل با کارشناس خود هماهنگ نموده و سپس در زمان هماهنگ شده به ایشان مراجعه نمایید.
 
 
اداره آموزش دانشکده
 
 
آدرس کوتاه :