مشروح خبر یا مطلب:

پارسامنش- الهه

پارسامنش- الهه


{name=name, data=الهه, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  پارسا‌منش
 نام:  الهه
 سمت:  کارشناس حق التحقیق و حق التدریس
 تحصیلات:  کارشناسی- مدیریت روابط عمومی
 تلفن:  61117743
 ایمیل:  e.parsamanesh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی - اولین اتاق سمت راست