مشروح خبر یا مطلب:

هندیجانی- رزا

هندیجانی- رزا


{name=name, data=رزا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  هندیجانی
 نام:  رزا
 سمت:  مسؤول آزمایشگاه کسب و کار
 تحصیلات:  دکترا- استادیار
 تلفن:  61117711
 ایمیل:  rosa.hendijani@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان شمالی- ضلع غربی (سمت چپ)
آدرس کوتاه :