مشروح خبر یا مطلب:

نحوه تمدید آنلاین کتاب در کلیه کتابخانه های دانشگاه تهران

نحوه تمدید آنلاین کتاب در کلیه کتابخانه های دانشگاه تهران


جهت تمدید آنلاین کتابهای کتابخانه، مراحل ذیل را انجام دهید:

• مراجعه به سایت  کتابخانه مرکزی
• انتخاب گزینه "جستجوی کتاب در آذرسا"
• انتخاب گزینه "ورود" از نوار بالای صفحه
• انتخاب گزینه "پروفایل (با اسم کاربر)"
• انتخاب گزینه "مدارک در دست امانت"
• انتخاب هر کتابی که قصد تمدید دارید.
• تعیین تاریخ بازگشت بعدی و تایید
 
 
آدرس کوتاه :