مشروح خبر یا مطلب:

نجفی- پانته‌آ

نجفی- پانته‌آ


{name=name, data=پانته‌آ, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  نجفی
 نام:  پانته‌آ
 سمت:  مسؤول اداره تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات:  کارشناسی
 تلفن:  61117732
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 1