مشروح خبر یا مطلب: مشروح خبر یا مطلب:

مسابقه ایده پردازی سه شنبه های مهدوی

مسابقه ایده پردازی سه شنبه های مهدوی

کانون مهدویت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده مدیریت برگزار می کند.

مهلت ارسال: 1397/08/22