مشروح خبر یا مطلب:

مدلسازی قیمت‌گذاری و تبلیغات پویا در بازار انحصار چندگانه با رویکرد تئوری بازی

مدلسازی قیمت‌گذاری و تبلیغات پویا در بازار انحصار چندگانه با رویکرد تئوری بازی


New Page 2

عنوان پایان‌نامه:

 مدلسازی قیمت‌گذاری و تبلیغات پویا در بازار انحصار چندگانه با رویکرد تئوری بازی

 $chekideh.getData()

 نام دانشجو  نیلوفر  محمدی
 مقطع تحصیلی و رشته  کارشناسی ارشد -  MBA- گرایش عملیات و زنجیره تامین
 استاد راهنمای اول  دکتر حنان عموزاد
 استاد راهنمای دوم  
 استاد راهنمای سوم  
 استاد مشاور اول  دکتر منوچهر انصاری
 استاد مشاور دوم  
 استاد مشاور سوم  
 استاد داور اول  دکتر جلیل حیدری
 استاد داور دوم  دکتر محسن نظری
 استاد داور سوم  
 استاد داور چهارم  
 زمان برگزاری  سه شنبه 1397/11/9 ساعت 16:30    $time.getdata()
 مکان  کلاس 20 - ساختمان جنوبی
آدرس کوتاه :