مشروح خبر یا مطلب:

غفاری- جواد

غفاری- جواد


{name=name, data=جواد, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  غفاری
 نام:  جواد
 سمت:  مقطع کارشناسی (دولتی- حسابداری- مالی)
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117717
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش
آدرس کوتاه :