مشروح خبر یا مطلب:

عصارش- خدیجه

عصارش- خدیجه


{name=name, data=خدیجه, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  عصارش
 نام:  خدیجه
 سمت:  کارشناس حسابداری
 تحصیلات:  کارشناسی حسابداری
 تلفن:  61117740
 ایمیل:  kasaresh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- همکف- انتهای راهرو
آدرس کوتاه :