مشروح خبر یا مطلب:

صفر تا صد مقطع دکتری- از شروع به تحصیل تا فارغ التحصیلی

صفر تا صد مقطع دکتری- از شروع به تحصیل تا فارغ التحصیلی


۱. گذراندن 18 واحد درسی اصلی

 

حداکثر ترم مجاز

نمره قبولی واحد جبرانی

نمره قبولی واحد اصلی

معدل کل قبولی

3 ترم

14

14

16

 

۲.  ارائه مدرک زبان حداکثر تا پایان ترم ۳

مصوبه شورای آموزشی دانشگاه تهران در خصوص حد نصاب نمره آزمون زبان عمومی برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی 

رشته

MCHE (MSRT)

TOLIMO

TOEFL IBT

TOEFL Paper Based

TOEFL Computer Based

IELTS

زبان عمومی دانشگاه تهران (UTEPT)

رشته‌های دانشکده مدیریت

60

510

64

510

180

5/5

60

ایثارگران و مربیان

50

490

57

490

160

5

50

مدت اعتبار مدرک زبان دو سال است و دانشجویانی که در زمان ثبت نام مدرک زبان را ارائه داده اند مدرک آنها تا زمان آزمون جامع معتبر است.

 

۳.  آزمون جامع در ترم ۴


(لینک فرآیند شماره ۱- شرکت در آزمون جامع)
 

زمان برگزاری

حداقل نمره قابل قبول

دفعات مجاز شرکت در آزمون

حداکثر ترم مجاز به شرکت

اردیبهشت و آبان

16

2 بار

5

*در صورت عدم قبولی در آزمون جامع تا ترم 5، دانشجو محروم و اخراج خواهد شد.*

 

۴. تصویب موضوع پروپوزال پس از قبولی در آزمون جامع


دانشجو فرم طرح پیشنهادی(پروپوزال) (لینک فرم شماره ۲) را دریافت کرده
 و پس از تکمیل برای طرح در گروه آموزشی به کارشناس گروه‌ها تحویل نماید.

 

۵. دفاع از پروپوزال : فرآیند تعیین روز دفاع


 (لینک فرآیند شماره ۲)
 

*در صورت عدم دفاع از پروپوزال تا پایان ترم 6، دانشجو محروم و اخراج خواهد شد.*

 

۶.  گواهی پذیرش مقاله:


     6.1- مقاله باید مرتبط با موضوع رساله باشد.

     6.2- تاریخ پذیرش مقاله باید پس از تاریخ تصویب موضوع رساله باشد.

     6.3- مقاله باید در نشریات معتبر معرفی شده در سامانه دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یا در نشریات خارجی معتبر پذیرش شود. مرجع تایید اعتبار مقاله و نشریه در دانشکده مدیریت رییس اداره آموزش آقای دکتر نرگسیان (09131632559) هستند.

     6.4- گواهی پذیرش مقاله باید به امضای آقای دکتر نرگسیان و دو نفر از اساتید رساله (مشاور، داور، راهنما) برسد.

بسیار مهم : با توجه به پروسه زمانبر پذیرش مقاله و اینکه دانشجو به شرط گذشت دو نیمسال از زمان تصویب موضوع می‌تواند از رساله دفاع کند،
لازم است دانشجو بلافاصله پس از تصویب موضوع، مقاله را تنظیم و به نشریات معتبر ارسال نماید.

 

*گواهی پذیرش مقاله شرط لازم برای برگزاری پیش دفاع است و با اتمام سنوات مجاز دانشجو محروم و اخراج خواهد شد.*

۷. گزارش تحقیق:

دانشجو بنا به صلاحدید اساتید راهنمای رساله، گزارش پیشرفت در طی انجام امور رساله را به ایشان ارائه و در کاربرگ شماره 8 ثبت نماید. کاربرگ پیش از دفاع نهایی به تایید اساتید راهنما رسیده و به کارشناس مربوطه تحویل شود.

(لینک کاربرگ شماره 8: گزارش تحقیق)

۸. برگزاری سمینار: دریافت فرم درخواست برگزاری سمینار از سایت دانشکده، تکمیل و برگزاری سمینار.


(لینک فرم شماره ۴)

 

9. دفاع نهایی: تکمیل فرم تعیین روز دفاع و تحویل به کارشناس آموزش.


 (لینک فرآیند شماره ۲)

 

دانشجو می تواند دو نیمسال پس از تصویب موضوع، دفاع نهایی را برگزار کند.

 

*دانشجو باید تا پایان ترم 8 دفاع نهایی را انجام دهد، در غیر این صورت محروم و اخراج خواهد شد.*

 

10. چاپ رساله:


دریافت فرم شماره ۷ (اجازه توزیع رساله/پایان نامه)
و پس از دریافت مجوز توزیع رساله انجام فرآیند چاپ و توزیع رساله (لینک فرآیند شماره ۳)

 

11. فرآیند فارغ‌التحصیلی: طبق فرآیند فارغ‌التحصیلی


 (لینک دانلود فرآیند شماره ۴)

 

*دانشجو باید تا یک نیمسال پس از دفاع، مراحل تسویه حساب و فارغ التحصیلی را انجام دهد در غیر این صورت پرونده به بایگانی راکد ارجاع داده می شود و فارغ التحصیلی نیاز به پروسه ای طولانی همراه با پرداخت جریمه خواهد داشت.*