مشروح خبر یا مطلب:

روحانی- سعید

روحانی- سعید


{name=name, data=سعید, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  روحانی
 نام:  سعید
 سمت:  عضو هیأت علمی و معاون پژوهشی دانشکده
 تحصیلات:  دکترا- استادیار
 تلفن:  61117644
 ایمیل:  srouhani@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا

لینک دسترسی به رزومه استاد

آدرس کوتاه :