مشروح خبر یا مطلب:

راهنمای تلفن‌های دانشکده- توضیحات اولیه

راهنمای تلفن‌های دانشکده- توضیحات اولیه


 

راهنمایی: با نگهداشتن کلید کنترل Ctrl در صفحه کلید رایانه و سپس زدن دکمه F یعنی (Ctrl+F) امکان جستجو برای شما فراهم می‌آید و می‌توانید با تایپ نام شخص یا واحد سازمانی، فرد مورد نظر را پیدا کنید.

آدرس کوتاه :