مشروح خبر یا مطلب:

راهنمای تسویه حساب دانشجویان ارشد و دکترا با کتابخانه

راهنمای تسویه حساب دانشجویان ارشد و دکترا با کتابخانه


قابل توجه دانشجویان عزیز
مقاطع ارشد و دکتری که در حال تسویه حساب با دانشکده هستند

برای تسویه حساب با کتابخانه دانشکده، تا اطلاع بعدی و تغییر رویه تسویه حساب از سوی کتابخانه مرکزی دانشگاه، لطفاً مراحل ذیل را به انجام برسانید.
 
1- فایل پایان نامه خویش را به آدرس  mnglib@ut.ac.ir ارسال؛ تا کارشناس مربوطه نسبت به بارگذاری آنها در سامانه پایان نامه ها اقدام نموده، و شماره رکورد ارائه شده از سیستم را از طریق همان ایمیل برایتان ارسال نماید. 
اطلاعات ارسالی در ایمیل شامل موارد زیر خواهد بود:
• نام و نام خانوادگی؛
• شماره دانشجوئی؛
• شماره تماسی برای موارد ضروری،
• تاریخ دفاع؛ 
• فایلهای کامل Word و PDF و نیز فایلهای پانزده صفحه اول  آنها به صورت جداگانه؛ وهرکدام با حجمی برابر و یا کمتر از 4 مگابایت.
(لازم به ذکر است فایل Word باید شامل صفحه عنوان؛ به فارسی و انگلیسی+ گواهی دفاع+ چکیده‌های فارسی و انگلیسی باشد )
 
2- کسانی که کتاب امانی در اختیار دارند آنرا در روزهای شنبه تا چهارشنبه به همکاران کتابخانه تحویل نموده، و چنانچه بدهی دیرکرد داشته باشند به ایشان اطلاع داده خواهد شد که نسبت به  پرداخت آن اقدام نمایند؛ و پس از این مراحل، تسویه حساب صادر و به اطلاع آنها خواهد رسید.
 
 
آدرس کوتاه :