مشروح خبر یا مطلب:

دکترا- مدیریت تولید: طراحی چارچوبی برای توسعه مدل های تولید ابری بر اساس مفاهیم ناب

دکترا- مدیریت تولید: طراحی چارچوبی برای توسعه مدل های تولید ابری بر اساس مفاهیم ناب


 

 

 

 

عنوان رساله/پایان نامه

طراحی چارچوبی برای توسعه مدل های تولید ابری بر اساس مفاهیم ناب

نام دانشجو

اکرم حسن زاده لشت نشائی

مقطع تحصیلی

دکتری تخصصی

رشته تحصیلی

مدیریت تولید و عملیات

استاد راهنمای اول

دکتر سیدمصطفی رضوی

استاد راهنمای دوم

دکتر علی محقر

استاد مشاور اول

دکتر محمود هوشمند

استاد مشاور دوم

دکتر حسین صفری

استاد داور اول

دکتر احمد جعفرن‍ژاد

استاد داور دوم

دکتر سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی

استاد داور سوم

دکتر علی رجب زاده

استاد داور چهارم

دکتر مصطفی زندیه

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

دوشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

06/12/1397

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

13:00

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان امام رضا دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

کلاس 301

چکیده رساله/پایان‌نامه

تولیدکنندگان تحت فشار مستمری برای افزایش صحت، تبدیل سرعت فرآیند به نیروی رقابتی و سرمایه‌گذاری روی هوشمندی داخلی و دانش هستند تا هر تأمین‌کننده یا توزیع‌کننده‌ای را به خدمت درآورند. عصر جدیدی از سرویس‌های IT پاسخگو به کسب‌وکار پیش روی ماست و چارچوب ابری کلیدی برای گذار سازمان‌هاست. امروزه یک سازمان تولیدی بدون برنامه‌های رایانه‌ای نمی‌تواند بقا یابد. تولیدکنندگان می‌دانند که فراهم آوردن ظرفیت بر اساس تقاضا می‌تواند سود را افزوده و به آن‌ها کمک کند تا قراردادهای کاری جدید به دست آورند. در قرن حاضر تولید هوشمند تولیدی است که در آن تمامی اطلاعات در زمان و مکانی که موردنیاز است به مفیدترین شکل در دسترس قرار دارد تا عملیات و پاسخی بهینه را هدایت کنیم همانند تولید ابری که مفهوم پردازش ابری را برای تولید به کار می‌گیرد؛ بدین روش تولیدکنندگان می‌توانند به‌صورت پویا بدون محدودیت و مجبور بودن به سرمایه‌گذاری مضاعف در سخت‌افزار و سایر پیش‌نیازها، منابع جدیدی برای پروژه خاص بیفزایند. با ارائه خدمات تولیدی در قالب سرویس های ابری، تولید کنندگان زیادی پا به عرصه رقابت گذاشتند. رویکرد حاکم بر تولید ابری به شرکت‌ها فرصتی می‌دهد تا هوشمندی و دانش ذاتی خود را به هر موقعیت تجاری وارد کنند و به‌صورت پویا بدون محدودیت و مجبور بودن به سرمایه‌گذاری مضاعف در سخت‌افزار و سایر پیش‌نیازها، با کاهش هزینه‌های ناشی از سرمایه‌گذاری، منابع جدیدی برای پروژه خاص بیفزایند و پاسخگویی سریع داشته باشند. ادبیات موجود در سطح جهانی به تبیین تئوریک فرآیند ارائه خدمت در تولید ابری پرداخته اما چارچوب مشخصی برای ناب بودن آن محل مطالعه نبوده است. در این مطالعه، پژوهشگران ضمن بررسی متون موجود در این عرصه، با اتخاذ رویکرد کیفی و روش گراندد تئوری، چگونگی دست‌یابی به مفاهیم ناب که خواسته‌ هر تولیدکننده‌ای است را در تولید ابری بررسی کرده و به‌صورت چارچوب ابری ناب ارائه کرده اند.

 

آدرس کوتاه :