مشروح خبر یا مطلب:

دکترا: ارائه چارچوبی برای فرایند مربی­گری در شرکت­های دانش­بنیان (مورد مطالعه: شرکت آسان پرداخت)

دکترا: ارائه چارچوبی برای فرایند مربی­گری در شرکت­های دانش­بنیان (مورد مطالعه: شرکت آسان پرداخت)


 

 

 

 

عنوان رساله/پایان نامه

ارائه چارچوبی برای فرایند مربی­گری در شرکت­های دانش­بنیان (مورد مطالعه: شرکت آسان پرداخت)

نام دانشجو

سید عباس مرادی شیرازی

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

مدیریت منابع انسانی

استاد راهنمای اول

دکتر مرجان فیاضی

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر علی حیدری

استاد مشاور دوم

دکتر محمدعلی بابایی زکلیکی

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر سید رضا سیدجوادین

استاد داور دوم

دکتر قنبر محمدالیاسی

استاد داور سوم

دکتر میرعلی سیدنقوی

استاد داور چهارم

دکتر محمدعلی طبرسا

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

20/07/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

08:30

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان امام رضا (ع) اتاق 301

چکیده رساله/پایان‌نامه

با توجه به استقبال روزافزون و کاربرد بالای مربی­گری در سال­های اخیر، یکی از مسائل اساسی که محققان مربی­گری را درگیر کرده است این موضوع است که به منظور طراحی و پیاده­سازی فرایند مربی­گری در شرکت­های دانش­بنیان که در محیط­های پرتلاطم و بی­ثبات در حال فعالیت بوده و ماهیت نقش­های افراد به شدت واکنش­پذیر می­باشد، چه باید کرد؟ چرا که اگر فرایندها و مدل­های موجود مربی­گری متناسب با محیط مذکور نباشند، ممکن است خود نوعی مانع باشند. از اینرو تحقیق حاضر با هدف ارائه یک چارچوب جامع برای فرایند مربی­گری در شرکتهای دانش­بنیان انجام شد. از لحاظ روش­شناسی، تحقیق بر اساس پارادایم تفسیرگرایی، رویکرد استقرایی و از نوع کیفی بود و به صورت تک­مقطعی و با بهره­گیری از استراتژی پژوهش قوم­نگاری صورت پذیرفت. جامعه تحقیق شرکت دانش­بنیان آسان پرداخت و جمع­آوری داده­ها نیز بر اساس مشاهده، مصاحبه و بررسی اسناد بود. داده­های جمع­آوری­شده نیز با استفاده از شیوه کدگذاری باز، انتخابی و نظری رهیافت گلیزر و با بهره­گیری از نرم افزار MAXQDA مورد تحلیل قرار گرفتند. در نهایت چارچوب فرایند مربی­گری در شرکت­های دانش­بنیان با چهار مقوله اصلی پیشایندها، فعل یا عمل مربی­گری، نتایج و بازخورد تدوین شد. در انتهای تحقیق نیز پیشنهادهایی کاربردی وهمچنین پیشنهادهایی جهت پژوهش­های آتی ارائه گردید.

 

 

آدرس کوتاه :