مشروح خبر یا مطلب:

دکترا: ارائه الگوی مفهومی مدیریت سود در صنعت بانکداری از دید کنشگران

دکترا: ارائه الگوی مفهومی مدیریت سود در صنعت بانکداری از دید کنشگران


 

 

 

 

عنوان رساله/پایان نامه

ارائه الگوی مفهومی مدیریت سود در صنعت بانکداری از دید کنشگران

نام دانشجو

شادی حسن زاده

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

حسابداری

استاد راهنمای اول

دکتر بیتا مشایخی

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر رضوان حجازی

استاد مشاور دوم

دکتر محمد مرادی

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر ساسان مهرانی

استاد داور دوم

دکتر غلامرضا کرمی

استاد داور سوم

دکتر محمد علی آقایی

استاد داور چهارم

دکتر غلامحسن تقی نتاج ملکشاه

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

یک شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

31/6/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

8

مکان (ساختمان و کلاس)

کلاس 420 ساختمان امام رضا(ع)

چکیده رساله/پایان‌نامه

سود، پیش­بینی کننده­ای حیاتی از سلامت بانک است. مدیریت سود بانکها، همواره مورد توجه نهادهای ناظر بانکی، حسابرسان و استانداردگذاران بوده است زیرا می­تواند اثرات مثبت بر ثبات سیستم مالی و اثرات منفی بر شفافیت گزارشگری مالی داشته باشد. نظر به اهمیت مدیریت سود در متون پژوهش­های حسابداری جهان و ایران ، همچنین خلاء پژوهش کمی و کیفی موجود این حوزه در صنعت بانکداری ایران و خلاء پژوهش کیفی مدیریت سود در سطح جهان،  این پژوهش قصد دارد  به کشف مفاهیم چیستی، چرایی و چگونگی پدیده مدیریت سود در این صنعت از دیدکنشگران بپردازد. روش­شناسی پژوهش، نظریه زمینه­ای با ابزار مصاحبه عمیق ساختار نیافته بوده و در همین رابطه با 17  نفر از خبرگان این صنعت (حسابرسان مستقل و داخلی، مدیران عالی رتبه و اجرایی بانکها، اساتید دانشگاهی فعال در صنعت و تحلیلگران و ناظران بازار سرمایه) مصاحبه به عمل آمد. نمونه­گیری مورد استفاده در این پژوهش، نمونه­گیری نظری و روش گلوله برفی می­باشد. تحلیل مصاحبه­ها به طور کامل با نرم­افزار تحلیل داده­های کیفی اطلس­تی و کدگذاری سه مرحله­ای باز، محوری و انتخابی انجام شد. یافته های پژوهش ارایه الگوی مفهومی مبتنی بر پارادایم استراوس و کوربین می باشد.

 

آدرس کوتاه :