مشروح خبر یا مطلب: مشروح خبر یا مطلب:

خیری- رسول

{name=name, data=رسول, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  خیری
 نام:  رسول
 سمت:  کارشناس انتشارات
 تحصیلات:  دیپلم
 تلفن:  61117637
 ایمیل:  rasolkheyri@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع غربی (راست) نیم طبقه پایین