مشروح خبر یا مطلب:

حاجی میرعبدالمجید- اکرم‌السادات

حاجی میرعبدالمجید- اکرم‌السادات


{name=name, data=اکرم السادات, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  حاجی میرعبدالمجید
 نام:  اکرم السادات
 سمت:  مقطع کارشناسی ارشد (کارشناس مالی و حسابداری)
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117620
 ایمیل:  mirabdolmajid@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش
آدرس کوتاه :