جعفری- مریم

{name=name, data=مریم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  جعفری
 نام:  مریم
 سمت:  کارشناس آموزشهای مجازی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- کارآفرینی
 تلفن:  61117744
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان شمالی- ضلع شرقی (راست) نیم‌طبقه- اتاق اول