مشروح خبر یا مطلب:

جعفری- مریم

جعفری- مریم


{name=name, data=مریم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  جعفری
 نام:  مریم
 سمت:  کارشناس آموزش - مقطع کارشناسی (حسابداری- دولتی- صنعتی)
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- کارآفرینی
 تلفن:  61117706
 ایمیل:  jafari.maryam@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع غربی (راست) انتهای راهرو- واحد آموزش