مشروح خبر یا مطلب:

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد- مهرماه 1398

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد- مهرماه 1398


ضمن عرض خوش‌آمد خدمت دانشجویان جدید الورود به دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 

جهت ثبت نام لطفابه موارد و مقررات زیر توجه نمایید تا در حین تحصیل دچار مشکل آموزشی نشوید:
 

1 –کلیه اطلاعات شناسنامه بایستی با اطلاعات ارسالی به سیستم جامع گلستان تطابق داشته باشد.

2 – حضور دانشجو در مرحله ثبت نام الزامی می باشد اداره آموزش از پذیرفتن شخص دیگر به جای داوطلب حتی بستگان درجه یک و یا نماینده ایشان معذور است.

3 – عکس دانشجو منحصرا باید از نوع عکس پرسنلی باشد.

5 – دانشجویان شاهد و ایثارگر می بایستی گواهی مربوطه را تحویل دهند.

6 – چنانچه مغایرت معدل وجود دارد بایستی به کارشناس مربوطه اعلام گردد.

7 – چنانچه دانشجو فارغ التحصیل سال 97 است می باشید حتما می بایست گواهی موقت خاتمه تحصیلات را به کارشناس تحویل داده و در سیستم بارگذاری نماید.

8 – ارائه گواهی دفاع و گواهی معدل جهت ثبت نام پذیرفته نمی باشد.

10 – دانشجو می بایست اصل گواهی موقت یا دانشنامه برابر اصل را به آموزش تحویل دهد.

11 – دانشجو موظف به ارائه تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی تا قبل از شروع شدن ترم بعد می باشد.

12 – دانشجویان مذکر موظف به ارائه برگه نظام وظیفه به کارشناس تا قبل شروع ترم بعد می باشند.

13 – انتخاب واحد فقط در ترم اول توسط کارشناس انجام می شود در ترمهای بعدی در زمان مقرر دانشجو موظف به ثبت نام الکترونیکی می باشد.

14 – دانشجو موظف به پرداخت شهریه می باشد و ارائه هر گونه تخفیف و تقسیط امکان پذیر نمی باشد.

15 – دانشجویانی که سرباز وظیفه می باشند می بایست پس از انجام مراحل ترخیص جهت ثبت نام در روزهای حذف و اضافه مراجعه نمایند.

 

دانشجویان گرامی می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با کلیه اعضای هیات علمی گروه آموزشی خود و مدیران گروه آشنا شده و کلیه فرمها و مقررات آموزشی را رؤیت فرمایند.


زمان ثبت نام کلیه رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد:

روزهای شنبه تا دوشنبه (23 الی 25 شهریور ماه 98) از ساعت 8:30 لغایت 12:30 و 13:30 لغایت 16

مکان ثبت نام:

کلاس شماره 27 واقع در ساختمان جنوبی 

آدرس کوتاه :