مشروح خبر یا مطلب:

توکلی نیا- منصور

توکلی نیا- منصور


{name=name, data=منصور, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  توکلی نیا
 نام:  منصور
 سمت:  رئیس انفورماتیک
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117702
 ایمیل:  mtavakoli@ut.ac.ir
 اتاق:  الغدیر طبقه همکف