مشروح خبر: مشروح خبر:

تمدید ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (ورودی ۱۳۹۸)

بنابر اطلاعیه اداره کل آموزش دانشگاه تهران، ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ که موفق به ثبت نام غیرحضوری و حضوری در زمان‌های تعیین شده قبلی نگردیده‌اند، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ تمدید شده و می‌بایست پس از ثبت نام غیرحضوری جهت تشکیل پرونده و ثبت نام حضوری به پردیس/ دانشکده/ مرکز/ مؤسسه محل قبولی مراجعه نمایند.