مشروح خبر یا مطلب:

تمدید ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (ورودی ۱۳۹۸)

تمدید ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (ورودی ۱۳۹۸)


بنابر اطلاعیه اداره کل آموزش دانشگاه تهران، ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ که موفق به ثبت نام غیرحضوری و حضوری در زمان‌های تعیین شده قبلی نگردیده‌اند، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ تمدید شده و می‌بایست پس از ثبت نام غیرحضوری جهت تشکیل پرونده و ثبت نام حضوری به پردیس/ دانشکده/ مرکز/ مؤسسه محل قبولی مراجعه نمایند.

آدرس کوتاه :