مشروح خبر یا مطلب:

تاریخ برگزاری آزمون جامع (دکترا) در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹ - ۱۳۹۸ و منابع آزمون...

تاریخ برگزاری آزمون جامع (دکترا) در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹ - ۱۳۹۸ و منابع آزمون...


آزمون جامع دکترا در نیمسال اول تحصیلی ۱۳۹۸ در روزهای ۲۰ و ۲۱ آبان ماه برگزار خواهد شد.

منابع امتحانی متعاقبا به اطلاع دانشجویان گرامی رسانیده خواهد شد.

دانلود منابع: آزمون جامع گروه دولتی