مشروح خبر: مشروح خبر:

بررسی تاثیر دارایی‌های نامشهود بر عملکرد سازمانی کتابداران کتابخانه مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران

دانشجو  سعیده لعلی  کارشناسی ارشد  -  علم اطلاعات و دانش‌شناسی
اساتید راهنما  دکتر مریم ناخدا      
اساتید مشاور  دکتر محمدرضا اسمعیلی گیوی      
اساتید داور  دکتر مریم صراف‌زاده  دکتر عباس نرگسیان    
زمان و مکان  دوشنبه 1397/11/15  ساعت ساعت 8:45  ساختمان امام رضا - کلاس 301
چکیده