مشروح خبر یا مطلب:

بابایی- سیروس

بابایی- سیروس


{name=name, data=بابایی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  سیروس
 نام:  بابایی
 سمت:  مسؤول آموزشهای مجازی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- کارآفرینی
 تلفن:  61117770
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان شمالی- ضلع غربی (چپ)‌- همکف- انتهای راهرو